REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://www.milkies.pl/

§1 – Określenie Sprzedawcy

 1. Właścicielem Sklepu jest:
  EXPROMO LTD
  z siedzibą w INTERNATIONAL HOUSE, 24 HOLBORN VIADUCT, LONDON, ENGLAND, EC1A 2BN

E-mail: [email protected]

§2 – Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej
  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22 Kodeksu cywilnego).
 3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja, dokonująca ze Sklepem
  czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą lub/i zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 6. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wykonywane na zamówienie.

§3 – Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem/Przedsiębiorcom w celu usunięcia błędów.
 3. Wszystkie towary zawarte na stronach internetowych Sklepu wymagają przesłania przez Klienta/Przedsiębiorcę materiału która będzie wykorzystana przy realizacji zamówienia.Klient/Przedsiębiorca powinien dostarczyć próbkę na adres:
  Milkies.pl
  Wapienna 4A/2
  71-790 Szczecin
 4. Termin realizacji zamówienia wynosi od 4 do 6 tygodni od momentu otrzymania przez Sklep próbki materiału wysłanej przez Klienta/Przedsiębiorcę.
 5. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.
 7. Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
 8. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją potwierdzającą zamówienie.
 9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy.
 10. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku
  bankowym Sklepu oraz dostarczony zostanie materiał do wykonania produktu.

§4 – Płatności

 1. Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:
  – płatność przelewem (przedpłata).
 2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata za towar i dostarczenie materiału do jego produkcji.
 4. W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep może anulować zamówienie.

§5 – Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej.

§6 – Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient/Przedsiębiorca.Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać towar:
  MILKIES.PL
  Ul. Wapienna 4A/2
  71-790 Szczecin
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Przedsiębiorcy poniesione koszty wysyłki towaru.
 5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów
  oraz istniejących ośrodków mediacyjnych, są udostępniane i przekazywane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 6. Klient/Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu:
  – wymiany towaru na nowy;
  – naprawy towaru;
  – obniżenia ceny;
  – odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 7. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta/Przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.
 8. Sklep rozpatrzy żądania Klienta/Przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
  – łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  – charakter wady – istotna czy nieistotna;
  – to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 9. Sklep może odmówić żądania Klienta/Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na brak możliwości dostarczenia nowego materiału do produkcji przez Klienta/Przedsiębiorcę).
  10. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§7 – Prawdo odstąpienia od umowy

 1. Ze względu na produkcję towaru z materiału klienta i na jego zamówienie klient nie posiada prawa odstąpienia od umowy.

§8 – Konto Klienta/Przedsiębiorcy

 1. Klient/Przedsiębiorca może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.
 2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta/Przedsiębiorcy.
 3. Klient/Przedsiębiorca może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu.
 4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach
  realizacji usługi utworzenia Konta.
 5. Każdy Klienta/Przedsiębiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:
  – wysyłając wiadomość email na adres: [email protected] W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 6. Klient/Przedsiębiorca powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.

§9 – Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10 – Ochrona danych

 1. Administratorem osobowych Klientów jest EXPROMO LTD z siedzibą w INTERNATIONAL HOUSE, 24 HOLBORN VIADUCT, LONDON, ENGLAND, EC1A 2BN (Dalej: EXPROMO)
 2. Expromo przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej https://www.milkies.pl/ świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz obsługi zamówień (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
 3. Expromo może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych Expromo. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.
 4. W ramach działalności marketingowej Expromo może wysyłać Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Klienci wyrazili odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt z Expromo lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe.
 5. Expromo może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profili Klientów, opartych m.in. na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach Platformy. Na podstawie stworzonych profili Expromo może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach.
 6. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Expromo (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
  • w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
  • w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Expromo.
  • W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 7. Brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Expromo usług na rzecz Klienta.
 8. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach wskazanych punktach od 3 do 6, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
  • podmiotom będącym operatorem sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem https://www.milkies.pl/; dane aktualnego operatora sklepu internetowego zamieszczane są każdorazowo w regulaminie;
  • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem https://www.milkies.pl/;
  • organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 10. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi drogą elektroniczną prowadzenia konta użytkownika https://www.milkies.pl i obsługi Zamówień.
 11. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Klientów mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Expromo prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
 12. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Klienta. Oferty  opracowywane są na podstawie aktywności Klienta w ramach usług świadczonych przez Expromo.
 13. Expromo zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 13 powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na https://www.milkies.pl/prosba-o-dostep-danych-osobowych/, zgodnie z dostępną instrukcją.
 2. W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Expromo danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§11 – Środki techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  – urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer 10 lub nowszy, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  – włączona obsługa Javascript;
  – akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§12 – Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego
  w ust. 5.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie